Φλέγεται η Γορτυνία αλλά ο Χριστός είναι παρόν!

ΒΙΝΤΕΟ