Η Ένωση του Ανθρώπου με τον Θεό

EnosiΚλίμαξ Κλίμακος. Ποιμαντικές προσεγγίσεις στις ομιλίες του Αγίου Ιωάννου του Σιναΐτου

Κλῖμαξ! Δηλαδή σκάλα.

Ἐλάτε νά την ἀνέβουμε μέ ὁδηγό ἕναν πεπειραμένο ἀσκητή, τόν ὅσιο Ἰωάννη τόν Σιναΐτη.

Εἶναι ἕνα κλασσικό ἀσκητικό κείμενο τοῦ 6ου αἰῶνος τό ὁποῖο σεβάστηκε ὁ χρόνος. Ἕνα κείμενο, ἀμέτρητα βιώματα.

Σέ τί ἀναφέρεται; Πῶς ἐγώ, ἐσύ, ὁ καθένας πού θά το θελήσει μπορεῖ νά ἐνωθεῖ μέ τόν Θεό, νά θεωθεῖ. Οἱ κίνδυνοι πολλοί πού συσπειρώνονται σέ 30 σκαλοπάτια. 30 βαθμίδες, 30 πνευματικοί λόγοι, κατάθεση ψυχῆς ἑνός ἐρημίτη πού κατάφερε τό ποθούμενο, την ἁγιότητα.

Ἀπευθύνεται στους μοναχούς ἀλλά ἀφορᾶ ὅλους μας γιατί ὅπως καί ὁ ἴδιος αναφέρει ἀφενός πρέπει νά ποθοῦμε τον μοναχισμό καί ἀφετέρου ἕνα εἶναι το Εὐαγγέλιο, μιά πορεία, διαφορετικοί δρόμοι, κοινός ὁ προορισμός μας.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΡΗΓΟΡΗ

ΒΙΝΤΕΟ