Σόδομα και Γόμορρα

b155611Περιγραφή

Από τη μελέτη των στοιχείων που έχει φέρει στο φως η επιστημονική έρευνα, από αυτά που έχουν καταγραφεί στις διάφορες παραδόσεις, αλλά κυρίως από αυτά που αναφέρει το ιερό κείμενο της Γενέσεως, γίνεται αντιληπτό ότι η καταστροφή των πόλεων Σόδομα και Γόμορρα και της γύρω από αυτές περιοχής είναι μία πραγματικότητα. Αποκλειστικά για το εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα της καταστροφής των Σοδόμων και Γομόρρων δεν είχε γραφεί μέχρι σήμερα καμμία επιστημονική εργασία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, εκτός κάποιων ολιγοσέλιδων πονημάτων, κυρίως άρθρων, τα οποία προσεγγίζουν το ζήτημα απομονωμένα.

ΒΙΝΤΕΟ