Η ιστορική πορεία του Ισραήλ

scan0001Περιγραφή

Κάποτε, στα χρόνια της επίγειας παρουσίας του Χριστού, οι Ιουδαίοι προφήτευσαν για τους εαυτούς τους: "το αίμα αυτού εφ' ημάς και επί τα τέκνα ημών" (Μτ. 27,25). Πράγματι, ο λόγος αυτός ισχύει μέχρι και σήμερα. Η Ιερουσαλήμ, αλλά και η ευρύτερη περιοχή του Ισραήλ, αποτελούν στις μέρες μας τόπο που ρέει άφθονο αίμα, πολλές φορές αμάχων, αθώων και ανυποψίαστων πολιτών. Ευχόμαστε η Ιερή αυτή Πόλη να καταστεί τόπος ειρήνης, λατρείας και προσευχής του αληθινού και ζώντος Θεού.

ΒΙΝΤΕΟ