Ομιλία περί του Αγίου Παρθενίου - Επισκόπου Λαμψάκου

ΒΙΝΤΕΟ